06 38 27 03 65
welkom@integritas-asz.nl

Uitkeringsgerechtigde

Hulp bij recht op een uitkering
Als uitkeringsgerechtigde heeft u recht op een uitkering. U bent financieel afhankelijk van een organisatie zoals het UWV of gemeente. Dit voelt vaak onpersoonlijk en star. U voelt uzelf van het kastje naar de muur gestuurd. Ik help u door u stap voor stap te begeleiden. U bent bij mij geen nummer en ik zorg ervoor dat u dit ook niet bent bij instanties.

Ik help u bij:

 • Bezwaar en beroep
 • Werkloosheid
 • Ziekte
 • WAO
 • WIA
 • WGA
 • IVA
 • WAJONG
 • Bijstandswet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Coaching